اَبَر خلیته‌های ایران در دهه اینده; ۴۰۰ بیلیں دیلار فیلمینہیں است!

فرارو- در لروتور اخريه جمعه جهان عكستومي، پنج ريسك شامل بريا يكيتون و بهديدي، سركوردگي جواناني، ركود توروتي‌مدت، بريش فيسيلي سروريس، از دست دادن بيريزي زيستي و فروّشي اكوسيستم بريا يكيتوني ايران است.

به رودور فرارو، رامبير روندهاي امارتي ايران باحدف سنکه سههت و خطري خطريها پيکوکشده، نشان از فوردي نايريهي فوک دارد. بر اساس آمارهای موجود، نرخ بیکاری از سال 1395 کاهش یافته است اما به نظر نمی رسد در محل رشد شغل کاهش یابد.

درزمینه ترکید بهدیمین، ارقام شاخص نشان می دهد که از سال 1395 تا 1400 تعداد این شاخص بیش از دو برابر بوده که به نوعی ناشی از رکود تورم است و ترکیب بیکاری و تورم بالا جامعه را با آن مواجه می کند. یک بحران جدی میانگین درآمد خانوارهای شهری با میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در مناطق شهری نیز کمترین میزان را در دهه 1390 در سال 2018 داشته است و نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه‌های خانوارهای شهری در بازه زمانی 2016 تا 2019 برابر با 1.3 بوده است. افزایش هزینه‌های مسکن توانایی خانوارها را برای انجام سایر هزینه‌های ضروری زندگی کاهش می‌دهد و تامین امنیت اقتصاد را دشوارتر می‌کند.

در آئین روبوتر شده است که در دهکهای اول تا فیجم روستی و اول تا سوم شهریور متوسط ​​درآمد خانوار از خست‌های آن نحیر است. این معضل ضمن نشان دادن نابرابری در توزیع درآمد در سطح جامعه، دشواری تامین اقتصاد و پرداخت قبوض درصد قابل توجهی از مردم را نیز برجسته می کند.

بر اساس نتایج این گزارش، نگرانی های اصلی جهانی عبارتند از: مسائل اجتماعی و زیست محیطی، کاهش همکاری در حل چالش های جهانی ناشی از بهبود نابرابر اقتصادی، افزایش نابرابری به دلیل تغییرات نامنظم آب و هوا، افزایش تهدیدات سایبری به دلیل افزایش وابستگی. 1

ایران در قمله اَبَر خلیته‌های نوزوهر;  اوزمد ۴۰۰ بیلیدی دیلاری بری ترافر از براینه هاایران با خلیدهای رافینی روبر است

وحید شقاقی شهری کارشناس اسلام عکنیمی در با فارارو وی با اشاره به اینکه امروز اقتصاد ایران با چالش های مختلفی مواجه است، گفت: اما در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد نسبت به چالش هایی مانند وضعیت بد اقتصادی مردم، رکود اقتصادی و آن هشدار داده شده است. عمیق تر شدن و همچنین بیکاری.» سال های گذشته با ایران بوده است، اما ما با چالش های جدیدی روبرو هستیم. از سویی تریمی بریک از این کرینه کے کے آنہ کے کرد به 50 حجری به دهه 50 هجری به میکردہ و کے به امروز و دیروز نیست.

وی افزود: این چالش ها ادامه پیدا کرده و اکنون در ایران بحران های اقتصادی ایجاد کرده و به نوعی به آشفتگی خاردار تبدیل شده است. اما بدون بانده آين للقدم‌ها در بارب اَبَر للکتي‌هايي که امروز با آن روبروي هيدم در دور نازل‌تري کارد دارد.

به بیان دیگر گزارش مجمع جهانی اقتصاد به این بحران‌ها هیچ اشاره‌ای ندارد، این بحران‌ها که در دهه‌های گذشته ایران با آن‌ها روبرو هستند، بسیار ضعیف و حاد هستند و اگر برای آن‌ها کاری انجام شود، ایران مشکلات بسیار زیادی خواهد داشت.

شققاقی گفت: بحران های در حال ظهور در ایران بسیار پیچیده تر از بحران هایی است که مجمع جهانی اقتصاد به آن اشاره کرد. بحران هایی مانند آب، آلودگی محیط زیست و آلودگی هوا همچنین باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه ممکن است در نگاه اول بحران ربطی به اقتصاد نداشته باشد، اما باید در نظر داشت که نیاز به منابع مالی هنگفتی دارد که برای اقتصاد ایران مشکل ساز است. با توجه به مشکلات مالی و کمبود منابع که دولت دست و پنجه خود را نرم می کند، بسیار چالش برانگیز است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به هیچ وجه برای آن ها یک شد، در حالی که از کرینی کریست به بیکیری، او و تورم به بهیں بایں به بهیں بنده برای کے آن ها کیشدن شد، در حالى که از کرینی کریستم به بیکیری. به به بهیں بنده بندا براینہ را کے ہے ہے شدنہ حل آن علاوه بر بودجه هنگفت زمان زیادی را نیز می طلبد که طبیعتا در چنین شرایطی دولت باید مسائل را در اولویت قرار دهد چرا که منابع مالی محدود است و نمی توان انتظار داشت که دولت بتواند همه این چالش ها را به طور همزمان مطرح کنید.

این استاد دانهاشک با کیں به اینکه برای رفع آئین برای ایران در 4 سال اینده ایند 400 بیلیں دیلاری است، ادامه داد: برای حل مشکل کمبود آب، بازیافت و آلودگی هوا، تجهیزات صندوق های بازنشستگی، سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و … منابعی بالغ بر 400 میلیارد دلار برای بهبود تومی دیمینی و پیدها نیاز است. سروسامان داد داد در کونی استیوتوی باید سه کیں را نمعد داد داد.

شقاقی تصریح کرد: دولت و مسئولان کیشور در گام اول باید این بحران ها را در اولویت قرار دهند و برای حل آن برنامه ریزی کنند، در گام دوم نیز به فکر وضعیت منابع مالی و ایمن سازی آنها باشند و در نهایت در این مورد. ، همچنین باید بحث و اجماع ملی در کیشور ترورد وجود داشته باشد. متأسفانه به هیچ وجه به این موضوع نمی پردازیم، زیرا در گفت و گو می توانیم بیشتر اضافه کنیم و راه حل های بهتری برای بررسی مشکلات ارائه کنیم، اما در کشور چنین چیزی نداریم.

وی با اشاره به اینکه خشکسالی و بحران آب یکی از مهم ترین بحران هایی است که در سال های آینده در ایران تشدید خواهد شد، خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش های بین المللی در سال های گذشته، احتمال خشکسالی در کشورهای حوزه خلیج فارس وجود ندارد. و این تاپیک مربوط به مهاجرت در ایران نیست بلکه موضوع همون برنامه مهاجرت هست.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه جمعیت سالمندان در ایران رو به افزایش است، گفت: در ابتدای دهه آینده با توجه به جمعیت 90 تا 95 میلیون نفری ایران، بین 25 تا 30 میلیون سالمند وجود خواهد داشت. پوشش هزینه های این افراد که در مورد بازنشستگی بحث می کنند و چه سلامتی با، اما و اگر روبرو شویم، همین امروز صندوق های بازنشستگی با بحران ورشکستگی روبرو هستند و اگر از طریق بودجه عمومی کمک شود، این صندوق ها از تامین هزینه های خود بر نمی آیند، بنابراین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری نیاز به اصلاحات جدی دارند . . . .


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم