تعريف الفرادة‌هاي تداوم كسبوكار ايرانسل توسط وزارت ارتباطات

همزمان جلسه بررسی وضعیت روند کسب و کار مستمر در شرکت ایرانسل با حضور مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

به روگر لیکنگ کے ایرانسل, this event, عصر سه‌شنبه 10 ابان 1401, به نکوداشت کوتہ پدافند غیراعل و در کلمہ کلمہ کہہ۔۔۔۔ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے۰۹ پدافند غیراعل منزیرت و تکیلیہ‌تعلیم و رگلوترین و رگولاتوری (رگولاتوری), در ستقرون امام خمینی (ره) ایرانسل در غرب تهران سکار شد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناسبت هفته دفاع مقدس مجموعه برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده بود که شامل مانورهای میدانی و آزمایشی و فعالیت‌های اطلاعاتی، آموزشی و فرهنگی می‌شد.

یکی از برنامه هایی که در شبکه ایران اجرا می شد اجرای برنامه ای بود که شبکه را آزمایش کرد و تجارت را حفظ کرد و بحران را مدیریت کرد. در این آزمون، شرایط مشکل برای یک عنصر مهم در هسته شبکه و همچنین از بین رفتن لینک های انتقال زیرساخت ارتباطی شرکت، بررسی و اجرای سناریوهای از پیش برنامه ریزی شده، نقاط قوت و ضعف احتمالی، فرض شده است. در یک فضای چالش برانگیز ارزیابی و ثبت نام شد.

مدیران وزارت ارتباطات حاضر در این آزمایش ضمن تایید نتایج به دست آمده، خواستار برنامه ریزی و اجرای فرآیندهای مشابه در حوزه مدیریت بحران و فرآیندهای توسعه کسب و کار در سایر زیرمجموعه های وزارت ارتباطات شدند.

همچنین، Manor برق منزل BSC ایرانسل در استان اردبیل، با حوزر علیرضا حسینی مدیرکل پدافند غیراعل استانداری اردبیل، شهریار سرداری مدیرکل کیمتیک و تکیلیه‌تعلیمات استان و جمی از کارشناسان و ایرانسل، روز کارشنبه در سایت آرانسل در اردبیل، برگزار شد. در آن مانور، پس از قطع برق کرنز BSC، اتصال لازم است، بدون بروز هر کوک قفه و ای کیکی، تسویر بتریها و جنراتورهای رایل و تلفن، با کُشیلی شد.

مديركل پدافند غير عامل عاملي اردبيل، پس از نمع آن منور، واحرين حتانك مانورهاي منتدره، تسوير ديگر عربيتراها شد. در همین سلاسه، روز یکشنبه فیکته کیں نیز مانور قابتی برک در اسکتم اقتداری، ب هوزور توانیر شرکت توانیر، در دیتاسن ایرانسل در شرک تهران اکرا و از کوپــــــــــــ و صحت فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم