قصة وام مسكن ارزان تر شد

روند نزولی قیمت اوراق ملکی که از حدود دو ماه پیش آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و آخرین قیمت ها حاکی از نزدیک شدن قیمت این اوراق به مرز 90 هزار تومان و قیمت این اوراق برای متاهلین است. حدود 88 میلیون و برای مجردها میلیون تومان است.

به رواق اسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق وام مسکن، نشان می دهد که هر برغ وام مسکن (تسه) در فروردین سال کیکست 88 هزار و 300، در اردیبهشت 89 و 500 و در خرداد 89 هزار تومان است.

هر برگ برگ بانک مساکن باسکان در تیر سال کریست 88 هزار و 700 تومان، در مرداد سال 400 تومان و در سهریور سال کیست 90 هزار و 900 تومان در و ستد می شود. این اوراق در مهرماه سال گذشته 90 هزار و 500 تومان، فروردین ماه 90 هزار و 800 تومان و در آذرماه 89 هزار و 900 تومان قیمت داشتند.

تسهیلات مسکن در آذر و بهمن سال گذشته با قیمت های 90 هزار و 200، 90 هزار و 500 تومان به فروش می رسد.

این کاغذ در بهمن ماه امسال 91 هزار و 950 تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس این قیمت نوشته شده است.

قیمت اوراق مجرد و متاهل تهرانی

بر این اساس مجردان ساکن تهران می توانند تا سقف 280 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل 200 میلیون تومان تسهیلات برای خرید مسکن و 80 میلیون تومان برای وام مسکن است. بنابراین برای اخذ 200 میلیون تومان به 400 برگ تسهیلات مسکن نیاز دارم که قیمت تمام شده این تعداد برگه با 91 هزار و 950 تومان 36 میلیون و 780 هزار تومان است.

همچنین با توجه به اینکه 80 میلیون تومان خریداری می شود، کل هزینه خرید کاغذ 51 میلیون و 492 هزار تومان خواهد بود.

زوج های تهرانی نیز بر این اساس می توانند تا سقف 480 میلیون تومان با احتساب 200 میلیون تومان، تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و 80 میلیون تومان دریافت کنند. بنابراین زوجین باید 800 برگ تسهیلات مسکن خریداری کنند که 73 میلیون و 560 هزار تومان است که همراه با هزینه 14 میلیون و 712 هزار تومان و زوجه باید 160 برگ تسهیلات مسکن خریداری کنند. ، در مجموع باید 88 میلیون و 272 هزار تومان پرداخت شود

قرآن در سایر استانها

سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر برای مجردها به 160 میلیون تومان و برای متاهلین به 320 میلیون تومان رسیده است که مجردها 29 میلیون و 424 هزار تومان و متاهلین باید 29 میلیون و 424 هزار تومان بپردازند. 58 میلیون و 848 هزار تومان پرداخت کنید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم