متن کامل قانون برنامه ششم توسعه- اخبار سیاسی تسنیم

این دانشگاه منحصرا جهت دانشجویان دختر شاغل به تحصیل در دوره های نوبت دوم (شبانه) به صورت خودگردان و در حد توان خوابگاه فراهم می کند. دانشگاه تهران : این دانشگاه درباره اسکان دانشجویان جدید الورود در خوابگاه اعلام کرده است: ظرفیت خوابگاههای قابل تخصیص در این برای دختران 800 نفر و برای پسران 950 نفر است. وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد. ح- دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکز زدایی واثربخشی مدیریت اجرائی در مراکز استانها و جهت زمینهسازی، تعادلبخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع سیدرصد(30%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایهای کشور را به شورای برنامهریزی استانها اختصاص دهد. تبصره- انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکانپذیر میباشد. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازدهدرصد(12%) سهم کلانشهرها، پنجاهوسهدرصد(53%) سایر شهرها و سیوپنجدرصد(35%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ میشود، محاسبه و بین تمام شهرداریها و دهیاریها و مناطق عشایری توزیع میگردد. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجارهای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند.

دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید شمسی‌پور

ج- دولت مجاز است بهمنظور پیشتازی در اقتصاد دانشبنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهشهای تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزههای علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد (51%) از هزینههای آنرا کارفرما و یا بهرهبردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نماید. الف- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید. ب- مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء میشوند. در سال ۱۳۴۴ انستیتوهای تکنولوژی براساس مجوز رسمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی(سابق) با اساسنامهای مشخص و به منظور تربیت تکنیسین فنی با مدرک کاردانی تاسیس شدند. دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقهای و ایجاد قطب(هاب) منطقهای برق بهعمل آورد بهطوریکه شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.

ب- دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کمبازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را سالانه بیستدرصد(20%) از سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای مشوقهای مورد نیاز اجراء نماید. استقرار این آبادیها در پهنه مخروطه افکنه جاجرود و در نتیجه وجود اراضی مرغوب و آب کافی موجب آبادانی این منطقه بیش از پیش شده بود برهمین اساس در دوره قاجار (ناصرالدین شاه) آبادیهای پاکدشت (پلشت) قوهه و مامازن به تصرف عزیزخان که از خواجگان دربار بود در آمد به همین خاطر این آبادیها بنام ممالک عزیز خانی مشهور شدند، که عوایدکلیه محصولات کشاورزی این روستاها برای ایشان بود. آبادیهایی پاکدشت قوهه، خاتون آباد سابقه طولانی تر از مامازن داشته اند ولی آنچه که مسلم است آبادیهای فوق از یک پیشینه تاریخی بسیار اصیلی برخوردار بودهاند. ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری(لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد(50%) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش ماده(19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 بهجز حبس و شلاق محکوم میشود.

تبصره 1- مواردی که براساس مشاوره ژنشناسی(ژنتیک) نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنشناسی(ژنتیک) باشند به آزمایشگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیشبینی میشود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخانهها قرار میگیرد. نمایندگی های دیپلماتیک ایران، برای ثبت ازدواج با زن خارجی علاوه بر مدارک معمول، اصل گواهی تشرف زن به دین مبین اسلام صادره مراکز اسلامی مورد تایید سفارت و اصل گواهی جاری شدن صیغه عقد شرعی صادره مراکز اسلامی مورد تایید سفارت راهم مطالبه می کنند. اما دانستن حدود آن نیز برای داوطلبان سودمند خواهد بود. استان ایلام کتابخانه شهدای مهرنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان چهارمحال و بختیاری کتابخانه بابک اسدینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان لرستان کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) چقابلنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان ایلام کتابخانه امام حسن مجتبی(ع)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان کهگیلویه و بویر احمد کتابخانه عمومی بوستان سعدینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان کهگیلویه و بویر احمد کتابخانه فاطمیه تربیتنهاد کتابخانه های عمومی کشور.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم