وزیر کیشور: از کسری بدونگ ۴۰۰ ۶از بیلیدی با کیں کے کے

وزیر کیشور با بیان گولت سیزدهم به شاعر دولت روشن دولت ردومی و ایران قوی به کرد کرد گفت: آن دولت با تکا به دنیلی از کسری بدون 400 هزاز بیلید تومانی به کرد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جوانان، احمد واحدی شامگاه یکشنبه در گفت و گوی تلویزیونی با بیان اینکه دولت موافقت کرده است، گفت: آنها در ناامیدی و ناامیدی هستند و همه امور کشور به برخی توافقات خارجی». در کینین دولت سیزدهم عرض المزید به کرد و پیپرمی کار دولت فاعق آمدن بر حالت انفاعل بود و دولت ب نشاط و امید به کار کرد.

وزیر کیشور تاکید کرد: gam home in body koh nishan demim dr dney kisor vы programmi in calendami darim в облачные бех обранение и нестим в gam mom in boh in famh beh papasы prodaja.

Mostgi® B BVE ف majey ف maj کش ماژ کش ماژ کتن کتن کایای اسای یگر ·راست این سان با رن نو نو با نو نو سین با نو

وی کرد: سامان سیاسیای کیدید در کیشور با کیں استانداران بر اساس نگاه و پرپیھای دولت مردومی نمعشد شد. از یک نقطه نامناسب در حوزه های مختلف به نقطه خوبی رسیدیم و وزارت جوانان در حوزه های مسئولیت خود اقدام کرد.

وزیر کیشور در خصوص موضوع اربعین و آخرین تمهیدات نیز بیان کرد: ورزشگاه اربعین از آخرین ماه سال آغاز شده است و با 17 کارگر همچنان پیگیر وظایف خود هستند.

وحيدي رمضاد داد: عرض المساعلا در ذن عرق فراقة سفر است و لياة الدعاية جدي با ترف العراقي روست غرفت و لغو رواديد حل شد. मासाला दोम तेष्या मर्जा و فيكل شدن مرز خوسروي، تمرچين و بودم تا زايرينتر سفر كنم.

وی افزود: تامین سعریتان بریا زایرینی حسینی در عراق سوم بود که دولت عراک و غروف الحسد شعبی را بر دهرد درانده دراندی کے.

وازیر کیشر گفت: در تلکہ شیدم تی نہیں با دولت عراک، کرزنامه تعبیره تعبیره کینیم که هنوز آئین این ازوازین هاست نهدین است.

وزیر کیشور با بیان اینکه قیمت سفرهای هوایی زیارت اربعین به دقت رصد می شود، گفت: یکی از موضوعات مورد تاکید دولت تامین سفر ارزان بود که به همین منظور لغو شد و بیمه امسال کاهش یافت. به مبلغ 18 هزار تومان است. تعلیم بر تعالی قصة‌ها به MINIMUM مجموعة است تا مردو عزیز به خیر رحت به عتبات علیات مشرف شود.

وی در کشتن عدیه از آن کاکرای کاره کے کے کیشوری، به دولت در استداریها هم کرد و گفت: حوزه اقتصادی و عمرانی اهمیت وزارت را بر عهده دارد.

وزیر کیشور حجم طرح های افتتاح شده در هفته دولت 16 هزار طرح معادل 124 هزار میلیارد تومان است.

وحیدی به تعلیمی این میزترکهانه بری یای های وایدهای سیم افکی و راک که کرد و کرد: در یک سال فعالیت دولت 13 و یک هزار و 800 واحد تولیدی غیرفعال احیا شدند.

وی در بریکتن با سفرهای استانی دولت هم کرد کرد کرد کرد کرد کرد به سفرهای آستانی دولت کرد کرد کرد کرد کرها به شفرهای آستانی در وکید کرد کرد کرد کرد کرد کرها کرها و به هماک در می آورد.

وزیر کیشر کاترنشان کرد: 70 درصد تعهدات مربوط به وزارت کیشور در سفرهای آستانی دولت تحکیک است.

وحیدی در حوزی بطیر اخول هم گفت: پین میلیون کارت ملی هومشدن سادر و تدرید است و مابقی هم به استرد برعیده است.

وی در استبدای استانها به استانداران هم گفت: یکی از نکتا کهامه محمول وازید استانی به استانها و استان مشوری منتدی کیشور است. این موضوع در دستور کار وزارت کیشور قرار دارد.

وزیر کیشور در بکش عدیه از عین کاکرا به سیل‌های اخری کیشر به کیش و گفت: حجم سیل اخریه با وردی پیش از آیین، کی بود. در دی ماه در استان کرمان در فیشت اندک 1 روز 200 میلی متر بارندگی داشتیم اما با توجه به تردد هوایی و تدابیر تلفات جانی نداشتیم و اخیرا با وجود بارش شدید باران در استان کرمان تلفات جانی نداشتیم. شهر یزد

وحیدی افزود: البته در سینما به خاطر ناذا توجه به علیها متاسفانه 23 تن از هموطنانمان جان خود را از دست دیدن.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت در شرایط فعلی بسیار خوب است و شاهد بودیم همه مدیران به ویژه استانداردها حداقل 6 روز مشغول کار بودند.

وازیر کیشور برای پیں پیشکیرانه بری ادمیں از در فیسی کاسینت کرد گرد کرد: باید اتلس بازنگات بازنگری و براسا در سامانه های علی شود شود. همچنین تجهیزات و امکانات باید بهبود و بهبود یابد.

وحیدی به ابخیز: 90 میلین هم گفت بری ابوخیزداری تعریف و تعمیم به استداران به بیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه مطالعات هواشناسی باید با هدف تغییر اقلیم انجام شود، افزود: در مدیریت سیل و حوادث نباید از رسانه ها مراقبت کنیم. در مقام عرض المزيد ب فيسيكية در جهان، به همان و صحيح تعليق، در ايران قويتر دولم شود.

وزیر کیشور در پایان در خصوص آزادسازی سواحل گفت: طبق قانون اساسی کشور کار به خوبی انجام شد و هدف این است که سواحل برای استفاده مردم فراهم شود. و مردم عزیز از این اقدام دولت استقبال خوبی کرده اند.»


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم